DERMAMELAN training

הדרכות מרפאות אסתטיות/ רופאים

.

.

.

.

הרשמה להדרכות Dermamelan

במידה ויש לכם שיתוף כלשהו עם רופאים/ות בקליניקה שלכם/ן , הרופאים/ות מוזמנים/ות להדרכות דרמהמלן