malezma-treatment

טיפול יעיל בעל תוצאות מתמשכות במלזמה במטופלים עם פרופיל מולטי-אתני בשימוש בקוסמלאן

מהי מלזמה?

מטרה

שיטת המחקר

בוצע ניתוח רטרוספקטיבי של 33 מקרי בוחן של מלזמה מעורבת בקבוצות האתניות הבאות: לבן, אסייתי, אפריקני ואמריקני-לטיני, עם פוטוטיפים עוריים II-V שטופלו באמצעות שיטת קוסמלאן בין אוקטובר 2013 ועד מאי 2016.
פרוטוקול הטיפול שילב טיפול בקליניקה לחידוש הדרמיס ולהיפוך הצטברות המלאנוגינזה וטיפול בבית להשלמת ההתחדשות האפידרמלית ולויסות המלאנוגינזה.

שיחה חדשה
1
שיחה חדשה
היי,
כיצד אוכל לעזור לך?